Gruppesamtaler

Gruppesamtaler for mennesker med erhvervet hjernskade

At blive ramt af en apopleksi kan have mange konsekvenser for livet og dagligdagen. For de fleste er de fysiske følger tydelige, mens de psykologiske konsekvenser kan være sværere at se – for eksempel angst, depression og det man kan kalde ”identitetsforvirring”.

Sidstnævnte opstår ofte 1-2 år efter skaden, når fysisk og kognitiv forbedring og udvikling efterhånden sker i et tempo, hvor det kan være svært at mærke, at det går fremad. Her kan der opstå identitetsforvirring/identitetskrise, når man skal ”vende tilbage til livet” og for alvor mærker konsekvenserne af ikke at kunne, hvad man kunne før:

”Når jeg ikke kan det jeg ku’ - når ikke jeg er som jeg var – hvem er jeg så?”

Det kan også ofte være svært for omgivelserne at forstå hvordan ”jeg” har det, hvilket kan give én følelsen af at være alene, at være ensom, også selvom man er sammen med andre. Disse følelser kan i flere tilfælde medføre, at man trækker sig fra socialt samvær.

Mange får derfor brug for at rekonstruere sin identitet - identitetsrekonstruktion.

Hvis du kender til disse problemstillinger og har du brug for at få bearbejdet dine oplevelser og få sat retning på dit liv, så kan det være, at HjerneHjørnets samtalegruppe er noget for dig!   

        
HjerneHjørnet tilbyder korte samtaleforløb i grupper, hvor du i et fortroligt rum får mulighed for at dele glæder og sorger og få råd og vejledning. I samtalegruppen kommer du til at møde andre i samme situation 
som dig, hvilket muliggør erfaringsudveksling om de vanskeligheder, du møder i din dagligdag samt erfare, at der er andre, der lever med sammenlignelige udfordringer. Ligeledes vil du i mødet med ligestillede få inspiration til nye måder at håndtere følger efter din hjerneskade.

Søren og Iben, HjerneHjørnets neurokonsulenter, afholder samtalerne i grupper af 4-8 ramte.


Indhold:

Omdrejningspunktet vil være temaet omkring: ”Hvem er jeg – hvor kommer jeg fra, og hvor er jeg på vej hen?”

Med udgangspunkt i temaet vil vi komme omkring:

  • Kort gennemgang af hjernens opbygning og følger af skader (psykoedukation)
  • Samtaler og erfaringsudveksling
  • Råd og vejledning
  • Sætte fokus på menneskelige reaktioner
  • Sætte fokus på hvad du kan
  • Sætte fokus på hvad du ønsker
  • Finde og genfinde veje til at komme i retning af, hvor du gerne vil være

Derudover vil du møde ligestillede, der lige som dig ved hvordan det er at leve med følgerne af en hjernskade.

Pris:

Forløb af 4x1½ time kr. 3.800,-

Opstart:
Ring og få at vide, hvornår næste forløb afholdes.