Hvem er vi?

På neurofaglig grundlag tilbyder HjerneHjørnet aktiviteter, samvær og socialpædagogisk bistand for voksne med erhvervet hjerneskade.

Neurokonsulenterne i HjerneHjørnet - Iben Stenild, 15 års neurofaglig erfaring som fysioterapeut og 5 år som neurokonsulent og Søren Toftebo Jørgensen, speciallærer og kandidat i pædagogisk psykologi med 5 års erfaring som neurokonsulent - benytter den seneste viden inden for det neuropædagogiske felt.

Det neurofaglige grundlag indebærer, at neurokonsulenterne er i stand til at fremanalysere og identificere forskellige problemstillinger, en borger har i sin dagligdag. På baggrund af problemstillingerne kan der udarbejdes og iværksættes en handleplan med henblik på at sætte en udvikling i gang. 

Afgørende for borgerenes udvikling er, at der opstilles betingelser for en proces, hvor borgerne gennem deltagelse bliver så aktive og selvhjulpne som muligt. Omdrejningspunktet for deltagelse i processen er dels erkendelse af skadens omfang og begrænsninger, dels at få øje på nye muligheder for deltagelse i familie-, fritids-, arbejds- og samfundsliv i øvrigt, som tilbuddet ligeledes understøtter. Ligeledes er der fokus på psyko-social-rehabilitering og identitetsrekonstruktion.

HjerneHjørnet har særligt fokus på at fremme den enkelte borgers mulighed for i højest muligt omfang at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Forløbene afvikles i tæt samarbejde med borgeren og der arbejdes med borgerens udvikling indenfor både det faglige, sociale og personlige område.