Neurokonsulenterne

HjerneHjørnets neurokonsulenter

ibenogsren_2jpg


Iben Stenild

  • 18 års neurofaglig erfaring som fysioterapeut

  • 8 år som undervisende neurokonsulent


Søren Toftebo Jørgensen

  • Lærer, kandidat i pædagogisk psykologi, speciale i stress

  • 8 år som undervisende neurokonsulent

hjernebillede_2jpg