Gruppesamtaler

Gruppesamtaler for mennesker med følger efter hjernerystelse


Hvert år får mindst 25.000 danskere en hjernerystelse.

Langt de fleste kommer sig uden mén, men en mindre gruppe - 10-15% - oplever langvarige følger. Disse følger kan gå fra i mindre grad at forstyrre ens dagligdag, til at være direkte invaliderende i sociale- arbejds- familie- fritids- eller andre samfundsmæssige sammenhænge.

Følgerne kan være:

 • Abnorm træthed
 • Søvnforstyrrelser
 • Lys og lydfølsomhed
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Irritabilitet / aggressivitet
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Langsommere tænkning
 • Angst, depression eller affektlabilitet
 • Oplevelse af personlighedsændring
 • Apati eller følelse af manglende spontanitet

Hvis du har haft en hjernerystelse og oplever sådanne symptomer kan det være at HjerneHjørnets  samtalegruppe er noget for dig!
HjerneHjørnet tilbyder korte samtaleforløb i grupper, hvor du i et fortroligt rum får mulighed for at dele glæder og sorger og få råd og vejledning. I samtalegruppen kommer du til at møde andre i samme situation som dig, hvilket muliggør erfaringsudveksling om de vanskeligheder, du møder i din dagligdag samt erfare, at der er andre, der lever med sammenlignelige udfordringer. Ligeledes vil du i mødet med ligestillede få inspiration til nye måder at håndtere følger efter din hjernerystelse. Søren og Iben, HjerneHjørnets neurokonsulenter, afholder samtalerne i grupper af 4-8 ramte.

Indhold:
Forløbet varer 4x1½ time og indeholder:

 • Møde med ligestillede
 • Kort gennemgang af hjernens opbygning
 • Facts om hjernerystelser
 • Følgerne efter en hjernerystels (Post Commotio Syndrom / PCS)
 • Hvad kan jeg selv gøre? 
 • Samtaler og erfaringsudveksling
 • Råd og vejledning

Pris:

Forløb af 4x1½ time kr. 3.900,-

Opstart:
Ring og få at vide, hvornår næste forløb afholdes.