Øvrige tilbud

Øvrige tilbud:

HjerneHjørnets neurokonsulenter kan iværksætte forskellige tiltag - eksempelvis:


 • Kurser:

  • Frontpersonale (personaler, der møder mennesker med erhvervet hjerneskade: socialrådgivere, støtte-kontaktpersoner, pædagoger, plejepersonale m.v.):

   • Indhold i kurset "Mødet med et menneske med en erhvervet hjerneskade"

    • Viden om hjernen

    • Følger og konsekvenser

    • Handlemuligheder og pædagogisk-psykologisk tilgang i samværet med mennesker med erhvervet hjerneskade

  • Hjernerystelseskurser

   • Kurser til pårørende

   • Kurser til frontpersonale

 • Børn og unge support

  • For børn/unge til forældre/bedsteforældre med erhvervet hjerneskade

 • Andre muligheder for tiltag:

  • Individuel fysioterapi

  • Kurser for stressramte, og måder at håndtere livet på som stressramt

  • Temadag om Kærlighed og seksualitet relateret til hjerneskadeområdet

Det skal bemærkes, at stress og stressramte i nogen grad kan forstås som en hjerneskade på den måde, at hjernen under stresspåvirkning kan udvikle funktionsnedsættelser som hukommelses- koncentrations- og opmærksomhedsbesvær, ligesom udtrætning og reduceret evne til at forvalte sin energi kan spille ind. Her kan HjerneHjørnet bruges som aktør indenfor stresshåndtering.